01.

Sažetak

Nakon redizajniranja vizuelnog identiteta Fondacije IMPAKT iz Sarajeva, nastavili smo sjajnu saradnju.

Investiciona fondacija IMPAKT je 17. maja 2022. godine održala konferenciju „Prvih 300“ na kojoj su predstavljeni rezultati Investment fondacije Impact u periodu 2018-2022, a Design Better Studio je za ovu priliku imao zadatak da kreira vizuelni identitet konferencije. , štampani kolateral i kratke video animacije.

Ideja je bila da ostane u novom “duhu”, da se pokaže snažna veza sa novim vizuelnim identitetom “IMPAKT”, da se istakne ozbiljna i sigurna plava sa naglašenim zlatnim detaljima.

Industrija

Nevladine organizacije

Dostavljeno

Logo | Vizuelni identitet

02.

Vizualni identitet

Ideja je bila da ostane u novom “duhu”, da se pokaže snažna veza sa novim vizuelnim identitetom “IMPAKT”, da se istakne ozbiljna i sigurna plava sa naglašenim zlatnim detaljima.

03.

Dodatno

Pored štampanog kolaterala, imali smo veliku ulogu i zadatak u kreiranju dinamičnog sadržaja, video slajdova, totema i ekrana sa ciljem prikazivanja svih relevantnih informacija na nekoliko lokacija u okviru konferencije.

Idemo kreirati super vizuale!

Other projects