Mreža aktivnih zajednica

01.

Sažetak

Mrežu aktivnih zajednica (Mreža aktivnih zajednica) stvorilo je dobrovoljno udruženje predstavnika različitih mjesnih zajednica. Model je razvila Fondacija za zajednice Tuzla (u daljem tekstu FTZ), koja je ujedno i osnivač i podržavalac MAZ-a. MAZ ovaj model uspješno implementira od 2014. godine, kada je Udruženje i formalno registrovano.

Proces modela organizovanja zajednice predstavljen je 2018. godine u priručniku „Organizaciona abeceda“. Mreža aktivnih zajednica (MAZ) je nezavisna, finansijski održiva organizacija, koju građani i lokalne samouprave prepoznaju kao lidera i resursa u procesu uspešnog organizovanja zajednice.

Industry

Nevladine organizacije

Delivered

Logo dizajn
Vizuelni identitet
DTP 
Social media dizajn

02.

Vizualni dizajn

Ideja identiteta i logotipa proizilazi iz sinergijskog efekta mreže koju ova nevladina organizacija zagovara. Logo MAZ je kombinacija simbola i punog naziva organizacije “mreža aktivnih zajednica” ispisanog malim masnim slovima.

Sam simbol predstavlja uniju/vezu vrijednosti i ciljeva same organizacije. Prikazana kao dva kruga koja se spajaju u jedan centralni koji čini fuziju i sinergiju efekata same organizacije i njenih stejkholdera, odnosno zajednica.

Naziv organizacije nalazi se na desnoj strani znaka debelim Sans – Serif crnim fontom, ispisan malim slovima u tri reda kao “mreža aktivnih zajednica”.

Idemo kreirati super vizuale!

Other projects