Ordagić – BH Motors

01.

Sažetak

Ordagić & BH motors je novi brend nastao spajanjem dviju firmi sa područja Srebrenika, i to firme “Ordagić d.o.o.” koja se bavila proizvodnjom rashladnih i klima uređaja i firmom “BH Motors” koja proizvodi profilisane limove, vodilice i garažna vrata kao i potrebne komponente.

Objedinjavanjem ovih kompanija nastao je novi brend “Ordagić & BH Motors” koji će objediniti proizvodnju i prodaju navedene opreme i usluga.

Novi brend sa sobom nosi i novi identitet, pa smo kreirali novi vizuelni prikaz i sisteme vizuelne komunikacije za brend “Ordagić & BH Motors”.

Industry

Arhitektura i inžinjerstvo

Dostavljeno

Kreativno usmjerenje | Logo | Priprema za štampu | Vizuelni identitet

02.

Vizualni identitet

S obzirom na strukturu i porijeklo samog brenda, primarni logo nastao je kao fuzija, odnosno kombinacija dvije prethodne kompanije. Naime, radi se o kombinovanju simbola pahuljice kao sinonima za hladnoću i hlađenje i simbola zupčanika kao sinonima za kretanje, motore, mehaniku.

Ova kombinacija čini simbol pahulje i zupčanika u pokretu novim. Pored simbola, ime nove kompanije je ispisano debelim Snas-Serif fontom u dva reda na njegovoj desnoj strani.

Pored osnovne varijante, za brend su kreirane i dvije alternativne verzije. Naime, radi se o vertikalnoj varijanti gdje se simbol logotipa nalazi iznad imena i dodatna alternativa korištenja samo simbola.

Alternativni logotipi imaju svrhu i namjeru da koriste i pomažu u različitim aplikacijama. Simbol kao takav je dekorativan, upečatljiv i prepoznatljiv i može se koristiti sam.

Idemo kreirati super vizuale!

Other projects